Peter Gehrisch

Strona glówna    Biografia    Spis dzieł    Recenzje    Projekty    Kontakt / Impressum

Dresden, Flug in die Vergangenheit“ (Drezno, lot w przeszłość), tekst do historycznej dokumentacji filmowej z udziałem fotografa Christiana Borcherta, wyd. Drezno / Basel 1993  r.

„Poet’s corner 19: Peter Gehrisch“, wiersze, Berlin 1993 r.

„Das Glücksrad“ (Koło szczęścia), proza, Drezno 1994 r.

„Zielona granica / Die grüne Grenze“, pol.-niem. Antologia (współwyd.), Wrocław 1995 r.

„Es ist Zeit, wechsle die Kleider“ („Już czas, zmień odzież”)  Głosy z Polski“, wiersze (współwyd.), Drezno 1998 r.

„Das Land Ulro nach Schließung der Zimtläden“ (Ziemia Ulro po zamknięciu sklepów cynamonowych). Głosy z Niemiec, Polski, Węgier i Czech (współwyd.), Drezno 2000 r.

„Orpheus. Gespräch im Wort / Orfeusz, Rozmowa w słowie“, wiersze, pol.-niem. (współwyd.), Drezno 2001 r.

„Wortwunder Vers / Zraniony słowem wers“, wiersze, niem.-pol. Warszawa 2001 r.

„Heimkehr in die Fremde” (Powrót na obczyznę). Głosy z Europy Środkowej (współwyd.), Drezno 2002 r.

Cyprian Kamil Norwid: „Das ist Menschensache!...” („To rzecz ludzka!...“), wiersze wybrane w wersji polsko-niemieckiej, Wydawnictwo Uniwersyteckie - thelem. Drezno 2003 r. (tłumacz i wydawca)

Wojciech Izaak Strugała: „Phantasmagorien”, (Fantasmagoria), Lipsk 2005 (tłumacz i wydawca)

Wojciech Izaak Strugała: „Phantasmagorien”, (Fantasmagoria), CD – wersja czytana przez autora i tłumacza,  Edition Erata Lipsk 2005

„Orpheus versammelt die Geister“ (Orfeusz zbiera duchy). Głosy z Europy Środkowej (współwyd.), Drezno 2005 r.

„Hans-Theodors Karneval oder Das Federnorakel“ (Karnawał Hansa-Theodora czyli wyrocznia z piór), powieść, Lipsk 2006 r.

(1) „Tunnelgänge”, wiersze, Hardcover, Edition Erata, Leipziger Literaturverlag (Wydawnictwo Literackie), Lipsk 2006 r.

(2) „Tunnelgänge”, wiersze, Softcover, Edition Erata, Leipziger Literaturverlag (Wydawnictwo Literackie), Lipsk 2006 r.

„Z ust źródeł / Aus Brunnen-Mündern, Spotkania z poezją / Begegnung der Poesie” (Polska, Czechy, Ukraina, Holandia), Lwówek Śląski 2006 r. 

„Katakumby”, wiesze, niem./pol. Stowarzyszenie w cieniu lipy czanoleskiej, Jelenia Góra 2007 r.

Urszula Kozioł: „Bittgesuche“ (Supliki), wiersze, pol./niem., Edition Erata, Lipsk 2007 r.

„Jestem czarodziejem prochów / Ich bin der Zauberer des Staubs“. Begegnungen der Poesie, Spotkania z poezją, Edition Dom Vade-mecum, wyd. Jelenia Góra 2007 r.

„Poezja jako przekład niewymownego / Dichtung als Übersetzung des Unsagbaren”, Edition Dom Vade-mecum, wyd. Jelenia Góra 2008 r.

„Das reicht für eine Irrfahrt durch Polen“ („Wystarczy na wyskok w Polskę“), antologia polskiej poezji wsółczesnej, pol./niem, Leipziger Literaturverlag (Wydawnictwo Literackie), Lipsk  2010 r.

Cyprian Kamil Norwid: Über die Freiheit des Wortes (Rzecz o wolności słowa), wiersze i poemat, pol./niem., Leipziger Literaturverlag (Wydawnictwo Literackie), Lipsk 2012 r.

„Die Bilder, die Wörter, das Schiff” („Obrazy, wyrazy, statek"), powieść, Leipziger Literaturverlag (Wydawnictwo Literackie), Lipsk 2013 r.

"Der glimmende Ring meiner Lichtwissenschaft" ("Błyszczący pierścień mojej świetlistej wiedzy"), wiersze, z carbonografiką Gerarda van Smirren, Leipziger Literaturverlag, Lipsk 2014

„Az én fénytudományom parázsló gyűrűje“ (Świecący pierścień mojej wiedzy o świetle), wiersze, przełozył  na j. węgierski György Mandics, Arad (Rumunia) 2017

„Břemeno paměti“ (Obciążenie pamięci), wiersze, przełozył na j. czeski Milan Hrabal, Varnsdorf (Czechy) 2017

Cyprian Kamil Norwid: „Vade-mecum“, pol./niem., Lipsk 2017

György Mandics / Zsuzsanna M. Veress: „Aus den Aufzeichnungen von János Bolyai“ (Z zapisów János Bolyai), z j. węgierskiego ze wspólpracą Julii Schiff, Ludwigsburg 2018

Aleksander Nawrocki: „Mir träumte von meiner Kindheit” (Śni mi się moje dzieciństwo), wiersze, pol./niem., Ludwigsburg 2018

Slavomir Gvozdenović: „Wir kehrten verwundet zurück in die Welt“ (Wróciliśmy ranni z powrotem do świata), wiersze, z grafiką Piotra Patryka Lewkowicza, z j. serbskiego, ze wspólpracąJohanna Lippet i Bettiny Wöhrmann), Ludwigsburg 2018

Denisa Comănescu: „Rückkehr aus dem Exil“ (Powrót z wygnania), wiersze, z. j. rumuńskiego, ze wspólpracą Jana Cornelius, Ludwigsburg 2018