Peter Gehrisch

Strona glówna    Biografia    Spis dzieł    Recenzje    Projekty    Kontakt / Impressum

ORPHEUS / ORFEUSZ

Początek tego przedsięwzięcia dała grupa niemieckich i polskich autorów, którzy według pomysłu Renaty Marii Niemierowskiej z Wrocławia, we wrześniu 1999 roku udali się w tzw. „podróz do zródeł granic” po Ziemi Dolnego śląska i Bohemii. Następstwem tego było twórcze spotkanie autorów w Bad Muskau, październikiem 2000 roku, co przyczyniło się do „spotkań w tekście” przed publicznością we Wrocławiu, Kłodzku, Kudowie Zdr., w Zgorzelcu, Görlitz, Budziszynie, Lipsku itd. Od roku 2003, tego rodzaju spotkania  mają stałe miejsce we Lwówku śląskim na Dolnym śląsku. Oddźwiękiem literackim tych spotkań i powstałych przy tym tekstów są publikacje w „Manuskripte”, czasopiśmie literatury w Graz, w nr. 145 i 148, w latach 1999 i 2000, „Orfeusz. Rozmowa w słowie” – relacje poetyckie ze spotkania w Bad Muskau, ukazane są w OSTRAGEHEGE, czasopiśmie literatury i sztuki, Drezno nr.16/1999 r. nr. 18/2000 r. i CZAS KULTURY nr. 4/2000,Poznań, ”Orfeusz zbiera duchy. Głosy ze środka Europy”, antologia, wyd. Peter Gehrisch  i Axel Helbig, Drezno 2005 r.

„Orfeusz - mam przed oczyma pewien obraz, przedstawiający uduchowionego śpiewaka, Orfeusza, który do życia pobudził drzewa, łąki i całe krajobrazy, a każda kreatura pozyskała sobie miejsce i sens istnienia.

- Obraz ten jest następujący; kiedy patrzę na sytuację dziesiejszego świata, widzę dwie ogromne siły oddziaływujące na ludzkość: jedna to wzrost kapitału, a ta druga to siła umysłu, która dąży do pewnego celu, siła umysłu, którą ucieleśniał Jan Pawel II i która nadal trwa. – Rzeczywiście umysł ludzki może  poruszyć potęge rzeczy. Ossip Mandelstam opisuje przykład oddziałowywania umysłu europejskiego tak: bez niego – uważa on – i jego dzieł, „nie była by Europa nawet Ameryką: jest ucywilizowaną Saharą, przeklętą, zmorą zniszczeń. Bez umysłu i jego dzieł stały by gotyckie miasta i katedry jak przed europejskim Kremlem i Akropolem, podobne lasom, okrągłe swiątynie z kopułami, a ludzie oglądaliby je, z pewnością, a większość patrzyłaby ze strachem, nie rozumiejąc, nie pojmując, jaka siła je wznisła jaka krew płynie w żyłach tej architektury, która wokół się znajduje. – To są geniusze, których dzieła przynoszą podziw, których umysł buduje epoki i którzy mogą wznosić ciągle oczekiwane przemiany.”

(Peter Gehrisch, przedmowa na otwarcie DNI EUROPY, „Orfeusz zbiera duchy”, 20 maja 2005 r., Stary Ratusz, Lwówek śląski)